IP-ADRESS

 


Du är här: Informationscenter  /  IP-adress

När din webbläsare eller e-postapplikation begär en webbsida eller e-post från en annan dator på Internet ger den automatiskt information om till vilken adress informationen skall skickas. Denna adress benämns datorns ”IP-adress.” (IP är en förkortning för ”Internet protocol”.) För de flesta användare på Internet som har en internetoperatör (ISP) som använder uppringd anslutning kommer IP-adressen att vara olika varje gång du loggar på.

Insamling och användning

• DatorReparation.se erhåller IP-adresser från alla användare eftersom denna information rapporteras automatiskt via webbläsaren varje gång man besöker en webbsida. • Din IP-adress sparas också i användardatabasen när du registrerar dig hos DatorReparation.se. • IP-adresser kan användas för en mängd ändamål, innefattande bl a för att: ◦Diagnostisera problem med tjänster eller teknik som är hänförliga till IP-adresser som kontrolleras av ett specifikt webbolag eller ISP och som har rapporterats av våra användare eller tekniker. – Skicka den mest lämpliga annonsen baserat på geografiskt område eller information som härleds från din IP-adress. Många IP-adresser är ofta hänförliga till ISP:s, universitet eller stora bolag i en specifik region. Den samlade informationen från IP-adresser kan också rapporteras till annonsörer. – Uppskatta antalet användare som besöker DatorReparation.se från ett land eller region. – Biträda försäljare på DatorReparation.se Shopping för att kontrollera besök hos och affärer gjorda i deras ”affärer”. – Biträda annonsörer för att kontrollera besök och affärer på deras webbsidor.

Annat

• När en DatorReparation.se-webbsida begärs för att visas på din dator sparas en sådan begäran på vår server med information om vilken dators IP-adress som begär webbsidan. • Din IP-adress och/eller namn på hostserver kan visas endast för dig på vissa av DatorReparation.se:s webbsidor.