Vad är en hårddisk?
Hårddisken är vad som lagrar alla dina datafiler (Mekaniska hårddiskar,SSHD-Hybrid, mSATA ,PCI-E SSD , M.2, M.2 NVMe, SATA 1.8, SATA 2.5, Externa hårddiskar, NAS nätverkshårddiskar, SAS, SAS-2)

 

SSD vs HDD: Vad är skillnaden?

HDD:En hårddisk innehåller en eller flera roterande skivor belagda med ett magnetiskt material. En läsarm rör sig över skivan och skriver eller läser när rätt ställe på skivan befinner sig under läshuvudet.

SSD:Solid-state drive (på svenska ibland flashlagringflashdisk eller halvledardisk) är en typ av lagringsmedium som normalt baseras på NAND-flash och utformas med samma typ av elektriska, signalmässiga och mekaniska gränssnitt som hårddiskar. Det beror på att de är avsedda att fylla samma funktion, men utan hårddiskens känsliga rörliga delar. Solid-state-enheter kännetecknas av att de är betydligt snabbare, tystare och mindre känsliga än traditionella hårddiskar. Begreppet solid state åsyftar fasta tillståndets elektronik, det vill säga elektronik utan rörliga delar.

 

SSD vs HDD: Fördelar och nackdelar

 

 

Hårddisk delar

1.Kretskort på engelska PCB (Printed Circuit Board)
Kretskort komponenter : MCU, Cacheminne, VCM(Voice coil motor) styrningen IC, Chocksensor, BIOS/Flash IC, TVS(Transient Voltage Suppression) diodes