RUT-avdrag för datorhjälp i Hela Stockholm – 08 12148699

Du som är över 18 år får göra rutavdrag på max 50 procent av arbetskostnaden

De nya reglerna innebär att vissa IT-tjänster kommer att ge rätt till rutavdrag när de utförs i köparens bostad.

Tjänster som kommer att ge rätt till rutavdrag är arbete med att ta i bruk, installera, reparera och underhålla

data- och IT-utrustning, till exempel persondatorer , läsplattor, tv-apparater, smart telefoner och spelkonsoler. (Datorservice, Virusrensning, Installation wifi eller nätverk, Byta LCD display )
kringutrustning som stödjer data- och IT-utrustningen och som är sammankopplade med dessa, till exempel skrivare, skannrar och avläsare.
dataprogram och dataförbindelser som hanterar hushållens IT-utrustning och som kan ta emot och/eller sända elektronisk kommunikation, till exempel modem, routrar, fiber- och nätverkskablar samt wifi-utrustning.

Även enklare rådgivning och handledning som ges i samband med ovanstående arbete kommer att ge rätt till rutavdrag.

Däremot omfattas inte arbete med

utrustning som kan kommuniceras med eller styras och övervakas genom olika IT-lösningar, som till exempel smarta vitvaror, brand- och inbrottslarm eller fjärrstyrda luftvärmepumpar.
programmering, kundspecificerad ombyggnad av data- och IT-utrustning eller mer avancerad kundanpassning av programvara.
reparation eller annat arbete i utförarens verkstad.
handledning eller rådgivning som ges på telefon eller på annat sätt via distans.

Vanliga frågor om rot och rut

1.Ger arbete med att installera om eller uppgradera Windows i datorn rätt till rutavdrag?


Ja, du kan få rutavdrag för att installera exempelvis ett program eller byta till ett annat operativsystem om arbetet sker i bostaden.
2.Ger telefonsupport av data- och IT-utrustning rätt till rutavdrag?


Du får endast rutavdrag för rådgivning och handledning av data- och IT-tjänster som sker i köparens bostad. Vägledning via telefonkontakt eller e-post ger inte rätt till rutavdrag.